Den effektiva 70-20-10 modellen för lärande

Utbildning är en viktig del av vår utveckling som människor, och det finns olika metoder och strategier för att maximera inlärningen. En sådan metod är den 70-20-10 modellen. I denna artikel kommer vi att utforska denna modell och hur den kan bidra till att skapa en mer framgångsrik inlärningsmiljö.

Vad är 70-20-10 modellen?

70-20-10 modellen är en inlärningsstrategi som föreslår att individer lär sig bäst genom att kombinera tre olika lärandeupplevelser:

  1. 70% av lärandet kommer från praktisk erfarenhet och verkligt arbete.
  2. 20% kommer från samarbete och diskussion med andra.
  3. 10% kommer från formell utbildning och klassrumsbaserat lärande.

Genom att kombinera dessa tre delar av lärande kan man skapa en mer holistisk inlärningsprocess som hjälper deltagarna att integrera och tillämpa sina kunskaper på ett mer effektivt sätt.

Fördelarna med 70-20-10 modellen

Praktisk erfarenhet

Genom att tilldela 70% av lärandet till praktisk erfarenhet får deltagarna möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken. Detta ger en djupare förståelse för ämnet och ger möjlighet att identifiera och lösa verkliga problem. Det kan vara i form av arbetsprojekt eller genom att utföra simuleringar och praktiska övningar.

Samarbete och diskussion

Den andra delen, 20% av lärandet, fokuserar på samarbete och diskussion med andra. Genom att dela idéer och erfarenheter med kollegor kan man dra nytta av möjligheten att se saker från olika perspektiv och lära av varandra. Detta kan ske genom formella möten, mentorskap eller informella diskussioner. Genom att inkludera detta i lärandeprocessen kan man främja reflektion och kritiskt tänkande.

Formell utbildning

Även om formell utbildning endast utgör 10% av lärandet enligt 70-20-10 modellen, är det fortfarande en viktig del av inlärningsprocessen. Detta kan inkludera traditionell utbildning i form av klassrumsundervisning, föreläsningar eller onlinekurser. Det tillhandahåller den teoretiska grunden och strukturen för inlärningen och ger deltagarna möjlighet att få en bred förståelse för ämnet.

Relevanta nyckelord

  • 70-20-10 modellen
  • Framgångsrik inlärningsmiljö
  • Praktisk erfarenhet
  • Samarbete och diskussion
  • Formell utbildning
  • Holistisk inlärning
  • Reflektion och kritiskt tänkande

Sammanfattning

Den 70-20-10 modellen är en effektiv strategi för att optimera inlärningen och utvecklingen inom utbildning. Genom att kombinera praktisk erfarenhet, samarbete och diskussion samt formell utbildning kan man skapa en mer holistisk inlärningsmiljö. Genom att använda denna modell kan man främja djupare förståelse, reflektion och kritiskt tänkande. Prova att integrera 70-20-10 modellen i din utbildningsprocess och se hur det kan förbättra resultaten och effektiviteten.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.