Absolut referens i Excel - En guide till att använda absolut referens i formler

I Excel kan man använda absolut referens i formler för att referera till specifika celler utan att referensen förändras när man kopierar eller flyttar formler. Detta kan vara användbart när man skapar mer avancerade formler och sparar tid på att uppdatera referenser manuellt. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur man använder absolut referens och ge praktiska tips och exempel.

Vad är absolut referens och varför är det användbart?

Absolut referens är en typ av referens i Excel som är statisk och inte förändras när man kopierar eller flyttar formler. Detta kan vara användbart när man vill hänvisa till en specifik cell eller cellområde som inte ska ändras beroende på var formeln placeras.

Genom att använda absolut referens kan du effektivisera ditt arbete och undvika att uppdatera referenser manuellt. Om du till exempel har en formel som beräknar moms baserat på ett cellvärde, och du vill applicera samma formel på flera rader, kan du använda absolut referens för att säkerställa att formeln alltid refererar till rätt cell.

Hur man använder absolut referens i Excel

För att använda absolut referens i en formel, behöver du markera den cell eller cellområde du vill hänvisa till och lägga till dollartecken ($) före både kolumnbokstaven och radnumret. Till exempel, om du vill använda absolut referens för cellen A1, behöver du skriva $A$1 i formeln.

Här är några exempel på hur man använder absolut referens i olika formler:

 • För att multiplicera ett cellvärde med 10% moms, kan du använda formeln =A1*0,1. Om du vill använda samma formel på flera rader och behålla referensen till cellen A1, behöver du ändra formeln till =A$1*0,1 så att det inte förändras när du kopierar eller flyttar formeln.

 • För att summera ett cellområde från A1 till A10 och multiplicera resultatet med ett annat cellvärde, kan du använda formeln =SUM(A1:A10)*B1. För att säkerställa att referensen till cellområdet inte ändras när du kopierar eller flyttar formeln, behöver du ändra det till =SUM($A$1:$A$10)*B1.

Några praktiska tips för att använda absolut referens

Här är några praktiska tips och tricks för att använda absolut referens i Excel:

 1. Om du snabbt vill lägga till dollartecken i en befintlig formel, kan du använda snabbtangenten F4. När du har markerat den cellreferens du vill ändra, trycker du bara på F4 för att lägga till dollartecken.

 2. Om du vill använda absolut referens för bara raden eller kolumnen i en cellreferens, kan du enkelt använda snabbtangenten F4 för att ändra referensen. Till exempel, om du vill använda absolut radreferens för cellen A1 men behålla den relativa kolumnreferensen, kan du skriva $A1 eller A$1 i formeln.

 3. För att undvika att felaktigt använda absolut referens och riskera att förstöra formler, kan du använda det visuella formelverktyget i Excel. Genom att klicka på fliken "Formler" och välja "Visa formler" kan du se exakt hur dina formler är konstruerade och var referenserna ligger.

Relevanta nyckelord:

 • Absolut referens
 • Excel-formler
 • Statisk referens
 • Absoluta cellreferenser
 • Formentips
 • Excel-tips
 • Effektivisera arbete

Sammanfattning

Att kunna använda absolut referens i Excel är en viktig färdighet för att skapa mer avancerade formler och spara tid. Genom att använda absoluta cellreferenser kan du säkerställa att dina formler alltid hänvisar till rätt celler och undvika att behöva uppdatera referenser manuellt. Använd tipsen och exemplen i denna guide för att komma igång och förbättra din Excel-kunskap.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.