Absoluta referenser i Excel - Så här fungerar det

När du arbetar med Excel är det viktigt att förstå och använda absoluta referenser. Absoluta referenser kan vara till stor hjälp när du bygger formler och utför beräkningar i dina kalkylblad. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad absoluta referenser är och hur du kan utnyttja dem för att göra ditt arbete mer effektivt.

Vad är absoluta referenser?

I Excel är en referens en hänvisning till en cell i ett kalkylblad. En relativ referens ändrar sin position när du kopierar eller flyttar en formel till en ny cell. Å andra sidan förblir en absolut referens oförändrad oavsett var formeln kopieras eller flyttas. Detta gör att du kan arbeta med fasta värden eller celler som du vill referera till konstant.

Så här skapar du absoluta referenser

För att skapa en absolut referens i Excel måste du använda dollartecknet ($) före rad- och kolumnreferensen i din formel. Låt oss säga att du har en formel som behöver referera till cellen B2 oavsett var du kopierar eller flyttar den. För att göra referensen absolut skriver du $B$2 i formeln. På så sätt kommer positionen för cellen att förbli oförändrad.

Vanliga användningsområden för absoluta referenser

1. Konstanta värden

Du kan använda absoluta referenser för att hänvisa till konstanta värden i dina formler. Detta kan vara användbart om du till exempel vill multiplicera alla värden i en viss kolumn med ett visst tal.

2. Summering av flera kalkylblad

Om du har flera kalkylblad i din Excel-fil kan du använda absoluta referenser för att summera värden från flera blad. Detta kan spara tid och göra ditt arbete mer effektivt.

3. Relativa positioner

I vissa fall kan du vilja behålla den relativa positionen för en cell men använda absoluta referenser för att hänvisa till andra celler. Du kan göra detta genom att använda $-tecknet med rad- eller kolumnnumret.

Relevanta nyckelord

  • absoluta referenser excel
  • absolut referens
  • använda absoluta referenser
  • Excel formler
  • konstanta värden
  • summera flera kalkylblad
  • relativa positioner

Sammanfattning

I denna artikel har vi lärt oss om absoluta referenser i Excel och hur de kan vara till nytta när du arbetar med formler och beräkningar. Genom att använda absoluta referenser kan du på ett effektivt sätt arbeta med fasta värden och celler som du vill referera till konstant. Du kan använda dem för att hänvisa till konstanta värden, summera flera kalkylblad och behålla relativa positioner i dina formler. Genom att förstå och använda absoluta referenser kan du förbättra ditt arbetsflöde och spara tid i Excel.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.