Allmänt skadestånd LAS - Vad du behöver veta om lagens bestämmelser

Som anställd är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Ett av de begrepp som ofta diskuteras inom arbetsrätten är "allmänt skadestånd". I denna artikel kommer vi att förklara vad detta innebär och ge dig en klar förståelse av LAS bestämmelser kring allmänt skadestånd.

Vad är allmänt skadestånd?

Allmänt skadestånd är en ekonomisk ersättning som kan utgå till en anställd om denne blivit felaktigt behandlad eller diskriminerad av sin arbetsgivare. Det kan handla om fall av otillbörligt uppsägning, trakasserier, kränkningar eller bristande rehabiliteringsinsatser vid sjukdom.

Enligt LAS har varje anställd rätt till en skälig kompensation om de utsatts för kränkningar eller behandlingar som strider mot lagen. Syftet med allmänt skadestånd är att ge den anställde en upprättelse för den skada och det lidande som orsakats av arbetsgivaren.

När kan allmänt skadestånd utgå?

Det finns flera situationer där allmänt skadestånd kan vara aktuellt att diskutera. Här är några exempel:

Otillbörligt uppsägning

Om en anställd sägs upp på ett sätt som strider mot anställningsskyddet i LAS, kan den anställda ha rätt till allmänt skadestånd. Det kan handla om att arbetsgivaren inte följt korrekta procedurer, inte haft saklig grund för uppsägningen eller inte erbjudit omplacering när det varit möjligt.

Kränkningar och trakasserier

Om en anställd har blivit utsatt för kränkningar eller trakasserier på arbetsplatsen, kan allmänt skadestånd vara aktuellt. Det kan exempelvis vara verbala eller fysiska trakasserier, diskriminering på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Bristande rehabiliteringsinsatser vid sjukdom

Om en arbetsgivare inte har gett tillräckliga rehabiliteringsinsatser till en anställd som är sjuk, kan detta leda till att den anställda har rätt till allmänt skadestånd. En adekvat rehabilitering är en skyldighet för arbetsgivaren enligt LAS.

Så agerar du vid en tvist

Om du tror att du har rätt till allmänt skadestånd enligt LAS, är det viktigt att agera på rätt sätt. Här är några tips:

  1. Samla bevis - Ta kopior på all korrespondens, dokumentation eller andra bevis som kan styrka din situation.
  2. Kontakta fackförbundet - Om du är medlem i ett fackförbund, kontakta dem för juridisk rådgivning och eventuell hjälp med förhandlingar.
  3. Ta kontakt med Arbetsdomstolen - Om tvisten inte kan lösas genom medling eller förhandling kan det vara aktuellt att väcka talan vid Arbetsdomstolen.

Relevanta nyckelord

  • Allmänt skadestånd LAS
  • LAS bestämmelser allmänt skadestånd
  • Skadestånd vid otillbörligt uppsägning
  • Kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen
  • Rehabiliteringsinsatser LAS

Sammanfattning

Allmänt skadestånd enligt LAS är en ekonomisk ersättning som kan utgå till en anställd om denne blivit felaktigt behandlad av sin arbetsgivare. Det kan handla om situationer som otillbörlig uppsägning, kränkningar och trakasserier, samt bristande rehabiliteringsinsatser vid sjukdom. Om du tror att du har rätt till allmänt skadestånd, se till att samla bevis, kontakta fackförbundet och eventuellt ta kontakt med Arbetsdomstolen för att lösa tvisten.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.