Allt du behöver veta om sjuklönelagen - Är du skyddad under sjukdom?

Sjuklönelagen är en viktig lagstiftning som erbjuder skydd och rättigheter till anställda under sjukdom. För att förstå vilka rättigheter du har som anställd, och vad sjuklönelagen innebär för dig, är det viktigt att vara väl informerad. I denna artikel kommer vi att titta närmare på sjuklönelagen och vad den innebär för dig som anställd.

Vad är sjuklönelagen?

Sjuklönelagen är en svensk lagstiftning som syftar till att skydda anställda genom att säkerställa att de har rätt till sjuklön när de inte kan arbeta på grund av sjukdom. Enligt lagen har anställda rätt till sjuklön från och med den åttonde dagen av sjukfrånvaro. Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig att betala ut en viss ersättning under den tid du är sjuk.

Rättigheter under sjukdom

Som anställd har du vissa rättigheter under sjukdom, och dessa är reglerade i sjuklönelagen. En av de viktigaste rättigheterna är rätten till sjuklön. Enligt lagen har du rätt att få ut betalning under sjukdom, förutsatt att du har varit anställd i minst en månad och är anställd på heltid. Det finns dock vissa undantag och regler som kan variera beroende på din anställningsform och arbetsplats.

Sjuklönens omfattning och tid

Enligt sjuklönelagen har du rätt till 80% av din lönen under perioden då du är sjuk med vissa begränsningar. Normalt sett gäller detta de första 90 dagarna av sjukfrånvaro. Efter dessa 90 dagar kan du vara berättigad till förlängd sjukpenning om du uppfyller vissa krav. Det är viktigt att vara medveten om att sjuklönelagen inte täcker alla kostnader vid sjukdom, och att du kan komma att behöva kompletterande försäkringar för att få full ersättning.

Anmälan om sjukdom

En annan viktig del av sjuklönelagen är kravet på att du som anställd måste anmäla din sjukdom till din arbetsgivare. Detta måste göras inom en viss tid, oftast inom sju dagar från och med första sjukdagen. Om du inte anmäler din sjukdom i tid kan du riskera att bli av med rätten till sjuklön. Det är därför viktigt att vara medveten om och följa arbetsplatsens regler och rutiner för sjukanmälan.

Relevanta nyckelord

  • Sjuklönelagen
  • Rättigheter under sjukdom
  • Sjuklönens omfattning
  • Förlängd sjukpenning
  • Anmälan om sjukdom

Sammanfattning

Sjuklönelagen är en viktig lagstiftning som ger skydd och rättigheter till anställda under sjukdom. Det är viktigt att vara medveten om dina rättigheter och skydd under sjukdom för att kunna utnyttja dessa på bästa sätt. Genom att ha kunskap om sjuklönelagen kan du vara säker på att du får den ersättning och det skydd du är berättigad till under sjukdom. Kom också ihåg att varje arbetsplats kan ha egna regler och rutiner för hantering av sjuklön, så det är viktigt att vara medveten om dessa och följa dem för att undvika eventuella problem eller missförstånd.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.