Balansräkning enskild firma – En Guide För Företagare

Att ha koll på sin företagsekonomi är avgörande för alla företagare. En viktig del av detta är att kunna upprätta en balansräkning för din enskilda firma. Balansräkningen ger dig en översikt över din företags ekonomiska ställning och hjälper dig fatta välinformerade beslut för din verksamhet. I denna artikel kommer vi att gå igenom varför balansräkningen är viktig, vad den består av och hur du kan upprätta en på ett enkelt sätt.

Varför är balansräkningen viktig?

Balansräkningen är ett viktigt verktyg för att analysera din enskilda firms ekonomiska hälsa. Den ger dig information om ditt företags tillgångar, skulder och eget kapital. Genom att regelbundet upprätta en balansräkning kan du övervaka ditt företags utveckling och identifiera eventuella problem i tid. Balansräkningen är även viktig vid exempelvis låneansökningar eller vid försäljning av företaget, då den ger intressenter en översikt över företagets ekonomi.

Vad består balansräkningen av?

En balansräkning består av två huvuddelar: tillgångar och eget kapital samt skulder.

 1. Tillgångar: Här listar du dina företags tillgångar som exempelvis kontanter, inventarier, fordon, skuldebrev och eventuella andra investeringar. Detta ger dig en uppfattning om vilka resurser du har tillgängliga för att driva din verksamhet.

 2. Eget kapital: Eget kapital representerar de pengar som finns kvar i företaget efter att skulder har betalats av. Eget kapital kan exempelvis komma från din egen insättning vid företagets start, vinst som genererats genom verksamheten eller intäkter från försäljning av tillgångar.

 3. Skulder: Skulder inkluderar exempelvis lån från banker eller leverantörer. Att ha koll på dina företags skulder är viktigt för att få en klar bild av din finansiella situation och för att kunna betala av dessa i tid.

Hur upprättar du en balansräkning?

Att upprätta en balansräkning kan verka överväldigande i början, men det behöver inte vara så komplicerat som det låter. Här är en steg-för-steg-guide för att komma igång:

 1. Samlar information: Samla in all nödvändig information om dina tillgångar, skulder och eget kapital. Detta kan inkludera bankutdrag, fakturor och andra ekonomiska dokument.

 2. Kategorisera dina tillgångar och skulder: Kategorisera dina tillgångar och skulder i olika kategorier, som exempelvis "kassa och bank", "fordon" eller "lån". Detta hjälper dig att få en tydlig översikt.

 3. Beräkna totalsummor: För varje kategori, summera värdet av tillgångarna och skulderna. Beräkna även ditt eget kapital genom att subtrahera skulderna från tillgångarna.

 4. Upprätta balansräkningen: Skriv upp de olika kategorierna och deras totalsummor i en tabell. Placera tillgångarna på vänster sida och skulderna samt eget kapital på höger sida.

 5. Granska och justera: Ta en noggrann titt på din balansräkning och se till att siffrorna stämmer och att inga fel har smugit sig in. Vid behov, gör nödvändiga korrigeringar.

Det finns även olika bokföringsprogram och mallar tillgängliga som kan underlätta processen att upprätta en balansräkning för din enskilda firma.

Relevanta nyckelord

 1. Balansräkning enskild firma
 2. Ekonomi enskild firma
 3. Upprätta balansräkning
 4. Företagsekonomi
 5. Företagarens balansräkning

Sammanfattning

Att upprätta en balansräkning för din enskilda firma är en viktig del av att ha koll på din företagsekonomi. Genom att ha en balansräkning kan du enkelt se din företags ekonomiska ställning och fatta rätt beslut för din verksamhet. Genom att följa vår steg-för-steg-guide kan du enkelt upprätta en balansräkning och få en översikt över ditt företags ekonomi.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.