Bokslutsmetod eller faktureringsmetod - vilken passar dig bäst? | Företagsekonomi.se

När det gäller att redovisa intäkter och kostnader för ditt företag finns det två vanliga metoder att välja mellan - bokslutsmetod och faktureringsmetod. Båda metoderna har sina egna fördelar och kan vara lämpliga i olika situationer. I denna artikel kommer vi att utforska de två metoderna närmare och hjälpa dig att avgöra vilken som passar bäst för ditt företag.

Bokslutsmetod

Bokslutsmetoden innebär att du redovisar dina intäkter och kostnader när de faktiskt uppstår, oavsett om pengarna har betalats eller inte. Detta innebär att om du utför en tjänst i december men inte får betalt förrän i januari, kommer intäkten ändå att synas i ditt bokslut för det föregående året. På samma sätt kommer utgifterna att redovisas när de uppstår, även om du betalar för dem senare.

En av fördelarna med bokslutsmetoden är att den ger en mer realistisk bild av ditt företags ekonomiska ställning under en viss period. Du kan se hur mycket intäkter och kostnader som har genererats, oavsett om de har betalats eller inte. Detta kan vara särskilt användbart om ditt företag har kunder som är långsamma med betalningar.

Å andra sidan kan bokslutsmetoden innebära att du måste betala skatt på intäkter som du ännu inte har fått betalt för. Detta kan vara en nackdel om ditt företag har stor omsättning men långsam betalning.

Faktureringsmetod

Faktureringsmetoden, å andra sidan, innebär att du redovisar dina intäkter och kostnader när fakturor utfärdas och betalas. Det betyder att intäkterna kommer att synas i ditt bokslut först när du har fått betalt av dina kunder, och utgifterna kommer att redovisas när du har betalat dina leverantörer.

En av fördelarna med faktureringsmetoden är att du betalar skatt endast på de intäkter du faktiskt har mottagit. Detta kan vara fördelaktigt om ditt företag har låg omsättning men snabb betalning. Dessutom kan det ge dig mer kontroll över din likviditet, eftersom du inte behöver betala skatt på intäkter som ännu inte har kommit in på ditt konto.

En nackdel med faktureringsmetoden är att den kan ge en något missvisande bild av ditt företags ekonomi. Om du till exempel utför flera tjänster i december men inte får betalt förrän i januari, kommer intäkterna att synas först i nästa års bokslut. Detta kan vara problematiskt om du vill ha en klar bild av dina intäkter och kostnader på årsbasis.

Relevanta nyckelord

  • Bokslutsmetod
  • Faktureringsmetod
  • Redovisning av intäkter och kostnader
  • Skattebetalning för företag
  • Likviditetshantering för företag
  • Fördelar och nackdelar med bokslutsmetoden
  • Fördelar och nackdelar med faktureringsmetoden

Sammanfattning

När det gäller att välja mellan bokslutsmetod och faktureringsmetod för att redovisa intäkter och kostnader för ditt företag bör du överväga din specifika situation. Om du har kunder som är långsamma med betalningar kan bokslutsmetoden vara mer lämplig för att få en realistisk bild av din ekonomi. Å andra sidan kan faktureringsmetoden vara fördelaktig om du har snabb betalning och vill ha bättre likviditetshantering.

Det finns inget rätt eller fel svar - det handlar om att välja den metod som bäst passar för ditt företag och din verksamhet.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.