Bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden - En guide till företagsutbildning

När det gäller bokföring finns det olika metoder som ett företag kan välja att använda. Två vanliga metoder är bokslutsmetoden och faktureringsmetoden. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, och i denna guide kommer vi att utforska dem närmare för att hjälpa dig att avgöra vilken metod som passar bäst för ditt företag.

Bokslutsmetoden

Bokslutsmetoden är en bokföringsmetod där intäkter och kostnader bokförs när de uppstår, oavsett om betalning har erhållits eller inte. Det betyder att intäkter bokförs när en faktura utfärdas och kostnader bokförs när en faktura mottas.

En fördel med bokslutsmetoden är att den ger en mer realistisk bild av företagets ekonomiska resultat eftersom intäkter och kostnader bokförs vid det tidpunkt då de uppstår. Det gör det lättare att analysera företagets ekonomiska ställning och fatta beslut baserat på aktuell information.

En nackdel med bokslutsmetoden är att den kan leda till förseningar i betalningsflödet, särskilt om företaget har kunder som inte betalar sina fakturor i tid. Det kan påverka likviditeten och cash flow för företaget.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är en bokföringsmetod där intäkter och kostnader bokförs när betalning erhålls. Det betyder att intäkter bokförs när en faktura betalas och kostnader bokförs när leverantörsfakturor betalas.

En fördel med faktureringsmetoden är att den ger mer kontroll över betalningsflödet eftersom intäkter och kostnader endast bokförs när betalning mottas eller görs. Det kan bidra till en bättre likviditetshantering för företaget.

En nackdel med faktureringsmetoden är att den kan ge en mindre aktuell bild av företagets ekonomi eftersom intäkter och kostnader inte bokförs vid den tidpunkt då de uppstår. Det kan vara svårare att få en tydlig överblick över företagets ekonomiska resultat.

Vilken metod är bäst för ditt företag?

Valet mellan bokslutsmetoden och faktureringsmetoden beror på flera faktorer, inklusive företagets storlek, bransch, likviditetsbehov och redovisningskrav. Här är några överväganden när du väljer mellan metoderna:

 • Storlek: Mindre företag och enmansföretag tenderar att föredra faktureringsmetoden eftersom den ger enklare bokföring och bättre kontroll över betalningsflödet.
 • Bransch: Vissa branscher, som detaljhandeln, kan dra nytta av bokslutsmetoden eftersom det kan finnas en större tidsfördröjning mellan fakturering och betalning.
 • Likviditet: Om ditt företag har utmaningar med likviditeten kan faktureringsmetoden vara mer lämplig eftersom den ger en bättre kontroll över in- och utbetalningar.
 • Redovisningskrav: Vissa företag kan vara skyldiga att använda en specifik redovisningsmetod enligt lokal lagstiftning eller internationella redovisningsstandarder.

Relevanta nyckelord

 • Bokslutsmetoden
 • Faktureringsmetoden
 • Företagsutbildning
 • Bokföringsmetoder
 • Likviditetshantering
 • Redovisningskrav
 • Intäkter och kostnader

Sammanfattning

Bokslutsmetoden och faktureringsmetoden är två olika bokföringsmetoder med sina egna fördelar och nackdelar. Valet mellan metoderna beror på företagets specifika behov och förutsättningar. Med en klar förståelse för skillnaderna mellan metoderna kan du fatta ett informerat beslut om vilken metod som passar bäst för ditt företag. Så oavsett om du väljer bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden, kan du vara säker på att du tar ett steg mot en mer effektiv och välinformerad bokföring.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.