5 Effektiva Intervjutekniker för Framgångsrika Rekryteringar

Att genomföra en framgångsrik rekryteringsprocess är avgörande för att hitta de bästa kandidaterna till din organisation. För att lyckas behöver du behärska de rätta intervjuteknikerna. I denna artikel kommer vi att utforska fem effektiva intervjutekniker som hjälper dig att välja rätt kandidater och skapa en stark arbetsstyrka.

1. Betendeintervjuer

En vanlig och effektiv intervjustil är beteendeintervjuer. Istället för att bara fråga om kandidaternas tidigare erfarenheter, fokuserar dessa intervjuer på att undersöka hur kandidaterna faktiskt hanterade specifika situationer i tidigare roller. Genom att ställa frågor om verkliga scenarier får du en bättre inblick i kandidaternas beteendemönster, problemlösningsförmåga och teamarbete.

Fördelar med beteendeintervjuer

 • Ger specifika exempel på kandidaternas tidigare prestationer.
 • Hjälper till att förutspå hur kandidater kommer agera i framtida arbetsmiljöer.
 • Minskar risken för fördomar i urvalet genom att fokusera på konkreta resultat.

2. Strukturerade intervjuer

Strukturerade intervjuer är en metod som innebär att du använder en förutbestämd uppsättning frågor för varje kandidat. Denna typ av intervju säkerställer att du bedömer varje kandidat utifrån samma kriterier och ger en jämförbar bedömning av deras svar. Det ger dig också möjlighet att fokusera på de viktigaste kvalifikationerna och egenskaperna som är relevanta för den specifika rollen.

Fördelar med strukturerade intervjuer

 • Ger en jämförbar bedömning av varje kandidat.
 • Hjälper till att fokusera på de viktigaste kvalifikationerna och egenskaperna.
 • Minskar risken för fördomar genom att eliminera slumpmässigheten i frågeformuleringen.

3. Case-intervjuer

För att bedöma hur väl en kandidat kan lösa komplexa problem kan du använda case-intervjuer. Denna intervjustil involverar att ge kandidaterna verkliga eller fiktiva fallstudier som de behöver analysera och ge en lösning på. Detta ger dig möjlighet att bedöma deras analytiska och problemlösningsförmåga, kreativitet och kommunikationsfärdigheter.

Fördelar med case-intervjuer

 • Ger insikt i hur kandidater kan lösa verkliga arbetsrelaterade problem.
 • Testar deras analytiska och problemlösningsfärdigheter.
 • Ger en möjlighet att bedöma kandidaternas kreativitet och kommunikationsförmåga.

Relevanta nyckelord

 • Intervjutekniker
 • Effektiva intervjustrategier
 • Rekryteringsprocess
 • Beteendeintervjuer
 • Strukturerade intervjuer
 • Case-intervjuer
 • Rekrytering och urval

Sammanfattning

Att använda effektiva intervjutekniker är avgörande för att rekrytera rätt personer till din organisation. Genom att använda beteendeintervjuer, strukturerade intervjuer och case-intervjuer kan du bedöma kandidaternas kompetenser, färdigheter och arbetskapacitet på ett objektivt och meningsfullt sätt. Genom att behärska dessa tekniker kan du säkerställa att du väljer de bästa kandidaterna som hjälper till att driva din organisation mot framgång.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.