Vilka förändringar i LAS påverkar anställningstid? | Artiklar

I den nya lagen om anställningsskydd (LAS) har det förekommit förändringar som påverkar anställningstid. Det är viktigt för både arbetstagare och arbetsgivare att vara medvetna om dessa förändringar och vad de innebär. I denna artikel kommer vi att utforska de senaste LAS-ändringarna och hur de påverkar anställningstiden för dig som arbetstagare och arbetsgivare.

Kortare anställningstid vid vissa tillfällen

En av de största förändringarna i LAS är att den maximala anställningstiden har förkortats vid vissa tillfällen. Tidigare kunde en arbetstagare vara anställd på samma arbetsplats i upp till tre år innan de fick fasta anställningar. Nu har denna tidsperiod minskat till 2,5 år.

Detta innebär att arbetsgivare har större möjlighet att förlänga provanställningar och visstidsanställningar innan de behöver erbjuda en fast anställning. För arbetstagare kan detta innebära att de kan behöva vänta lite längre innan de får en fast anställning och möjligheten till trygghet och förmåner som kommer med det.

Undantag för vissa yrkesgrupper

LAS-ändringarna har också skapat vissa undantag för vissa yrkesgrupper. Enligt den nya lagen kan vissa yrkesgrupper ha längre anställningstider än vad som gäller för andra arbetstagare. Detta gäller framför allt för yrken där det är vanligt med längre utbildningar och specialistkompetens.

Detta kan innebära att arbetstagare inom exempelvis läkaryrket eller forskning kan ha längre anställningstider innan de blir erbjudna en fast anställning. För arbetsgivare inom dessa branscher innebär det att de kan behålla kvalificerad personal under längre perioder utan att behöva erbjuda fasta anställningar.

Rätt till längre anställningstid vid sjukdom

En ytterligare förändring i LAS är att den maximala anställningstiden kan förlängas vid sjukdom. Tidigare kunde arbetsgivare säga upp en arbetstagare efter 12 månaders sjukskrivning, men nu kan denna tid förlängas upp till 24 månader.

Detta är en viktig förändring för arbetstagare som på grund av sjukdom behöver längre tid för rehabilitering innan de kan återgå till arbetet. Genom denna förändring har arbetstagare som drabbas av långvarig sjukdom ett ökat skydd och möjlighet att behålla sina anställningar.

Relevanta nyckelord

  • anställningstid LAS
  • förändringar i LAS
  • anställningsvillkor
  • maximal anställningstid
  • sjukdom och anställning
  • längre visstidsanställningar
  • undantag för vissa yrkesgrupper

Sammanfattning

De senaste förändringarna i LAS innebär att anställningstid har påverkats på olika sätt. Den maximala anställningstiden har förkortats vid vissa tillfällen, det finns undantag för vissa yrkesgrupper och möjlighet till längre anställningstid vid sjukdom. Det är viktigt att vara medveten om dessa förändringar både som arbetstagare och arbetsgivare för att undvika missförstånd och för att kunna agera enligt den nya lagen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.