Garantipension vs Allmän pension - En guide till förståelse

När det gäller pensionssystemet kan det vara förvirrande med alla olika termer och regler. Två vanliga termer som ofta förväxlas är garantipension och allmän pension. I denna artikel kommer vi att gå igenom skillnaderna mellan dessa två pensionssystem för att hjälpa dig att få en bättre förståelse för ditt framtida pensionssparande.

Vad är garantipension?

Garantipension är en del av det svenska pensionssystemet och fungerar som en extra inkomst för de som har haft en låg allmän pension. Garantipensionen tillhandahålls av staten för att se till att pensionärer inte lever i fattigdom. För att vara berättigad till garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 40 år eller ha haft svensk försäkring och ha nått pensionsåldern.

En viktig sak att komma ihåg är att garantipensionen är behovsprövad. Det innebär att det är din totala inkomst och förmögenhet som avgör om du är berättigad till garantipension och hur mycket du kommer att få. Om du har en hög inkomst eller förmögenhet kan det påverka beloppet du får i garantipension.

Vad är allmän pension?

Allmän pension är den grundläggande pensionen som alla svenska medborgare är berättigade till efter att ha nått pensionsåldern. Den allmänna pensionen baseras på dina inkomster från arbete under hela ditt yrkesliv. Ju mer du har tjänat, desto högre blir din allmänna pension.

För att vara berättigad till allmän pension måste du ha arbetat och betalat in till det svenska pensionssystemet. Det är viktigt att ha kontinuerliga inbetalningar för att få en högre allmän pension. Om du har perioder med låg eller ingen inkomst kan det påverka ditt totala pensionsbelopp.

Skillnad mellan garantipension och allmän pension

Nu när vi har en grundläggande förståelse för vad garantipension och allmän pension är, låt oss sammanfatta skillnaderna mellan dem:

 1. Berättigande: För att vara berättigad till garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 40 år eller ha haft svensk försäkring och nått pensionsåldern. För att vara berättigad till allmän pension måste du ha arbetat och betalat in till det svenska pensionssystemet.

 2. Behovsprövning: Garantipensionen är behovsprövad och din totala inkomst och förmögenhet påverkar beloppet du får. Allmän pension beror på det du har tjänat under ditt yrkesliv och påverkas inte av din inkomst eller förmögenhet vid ansökan.

 3. Belopp: Garantipensionen är en extra inkomst och är oftast lägre än den allmänna pensionen. Allmän pension baseras på dina inkomster och kan vara högre om du har haft höga inkomster under ditt yrkesliv.

 4. Inbetalningar: För garantipension krävs inga inbetalningar från din sida. Allmän pension kräver kontinuerliga inbetalningar under ditt yrkesliv för att få full pension.

Relevanta nyckelord

 • Garantipension
 • Allmän pension
 • Skillnader
 • Pensionsålder
 • Behovsprövning
 • Inkomstbaserad pension
 • Svenska pensionssystemet

Sammanfattning

Garantipension och allmän pension är två olika delar av det svenska pensionssystemet. Garantipension är en extra inkomst för de med låg allmän pension och är behovsprövad. Allmän pension är den grundläggande pensionen baserad på inkomster från arbete. Genom att förstå skillnaderna mellan dessa två kan du bättre planera för din ekonomiska framtid och pension. Se till att ha kontinuerliga inbetalningar för att få en så hög pension som möjligt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.