Genomförandeplan LSS Exempel - Skapa en Personcentrerad Plan

Utbildning är avgörande för att förstå och genomföra en LSS genomförandeplan på rätt sätt. Genom att skapa en personcentrerad plan, som tar hänsyn till individens behov och önskemål, kan vi främja självbestämmande och livskvalitet för personer inom LSS.

Vad är en LSS genomförandeplan?

En LSS genomförandeplan är en plan som utformas för att stödja personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Planen syftar till att beskriva vilket stöd och service personen behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

En genomförandeplan bör vara personcentrerad, vilket innebär att den utgår från individens intressen, önskemål och behov. Planen bör inte bara vara ett administrativt dokument, utan fungera som ett verktyg för att främja individens delaktighet och medbestämmande i sin vardag.

Skapa en personcentrerad genomförandeplan inom LSS

För att skapa en personcentrerad genomförandeplan inom LSS, är det viktigt att involvera personen och eventuellt dennes närstående, samt andra relevanta parter som kan bidra till planeringen. Här är tre steg att följa:

1. Utvärdera individens behov och önskemål

Första steget är att utvärdera individens behov och önskemål. Detta kan göras genom samtal och observationer. Fråga personen om vad hen tycker är viktigt och vad hen vill uppnå. Ta även hänsyn till individens intressen, förmågor och eventuella utmaningar. Att visa empati och lyssna aktivt är avgörande för att skapa en meningsfull genomförandeplan.

2. Samla relevanta resurser och kunskap

För att kunna erbjuda rätt stöd och service behöver du samla relevanta resurser och kunskap. Det kan inkludera att involvera andra vårdgivare, specialister och experter inom området. Se till att informera och utbilda dig själv och ditt team om individens specifika behov och det stöd som kan erbjudas. Ju mer kunskap du har, desto bättre kan du utforma en genomförandeplan som möter individens behov.

Exempel på resurser:

 • Bostadsanpassning
 • Hjälpmedel och teknisk utrustning
 • Personlig assistans
 • Särskilt boende
 • Utbildning och yrkesutveckling

3. Utforma och implementera genomförandeplanen

Nu är det dags att utforma och implementera genomförandeplanen. Var noga med att dokumentera planen på ett tydligt och tillgängligt sätt. Undvik onödig byråkrati och fokusera istället på att skapa en plan som är användbar och meningsfull för personen och de som arbetar nära hen. Genomför regelbundna utvärderingar och justeringar för att säkerställa att planen fortsätter att möta individens behov och önskemål.

Relevanta nyckelord

 • LSS genomförandeplan
 • Personcentrerad plan
 • Självbestämmande inom LSS
 • LSS-planering
 • Individuellt anpassat stöd
 • Livskvalitet för personer inom LSS
 • Funktionsnedsättning och stöd

Sammanfattning

En LSS genomförandeplan är mer än bara ett administrativt dokument. Genom att skapa en personcentrerad plan, som tar hänsyn till individens önskemål och behov, kan vi främja självbestämmande och livskvalitet för personer inom LSS. Genom att utvärdera individens behov och önskemål, samla relevanta resurser och kunskap, samt utforma och implementera en plan som är användbar och meningsfull, kan vi skapa en genomförandeplan som verkligen gör skillnad i personens vardag.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.