Guide: Så här ger du insulin subkutant

Att hantera diabetes kan vara utmanande, men med rätt kunskap och verktyg kan du leva ett friskt och aktivt liv. En viktig del av diabetesbehandlingen är att ge insulin subkutant, det vill säga injicera det direkt under huden. I denna guide kommer vi att gå igenom steg-för-steg hur du ger insulin subkutant på ett enkelt och säkert sätt.

Förberedelser

Innan du ger insulin, är det viktigt att förbereda allt som behövs. Här är några steg att följa:

 1. Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Detta minskar risken för infektion.
 2. Samla allt material du behöver: insulinflaskor, insulinsprutor, alkoholpads och en säkerhetsskål för att kasta använda nålar.
 3. Kontrollera insulinets utgångsdatum. Använd inte insulin som har passerat sitt utgångsdatum.
 4. Läs noggrant instruktionerna på insulinflaskan för att se till att du har rätt typ och dosering för din situation.

Injektionsteknik

Nu är det dags att ge insulin subkutant. Följ dessa steg för att säkerställa korrekt injektion:

 1. Välj rätt injektionsställe. Vanliga områden inkluderar mage, lår och överarmar. Undvik att injicera på samma ställe varje gång för att undvika att hud eller fettvävnad blir öm eller hård.
 2. Förbered injektionsplatsen genom att rengöra den med en alkoholpad. Låt alkoholen torka helt innan du går vidare.
 3. Ta av skyddshattarna på både insulinflaskan och insulinsprutan. Sätt på en ny nål på sprutan och ta bort det yttre skyddet.
 4. Dra mängden insulin som ordinerats genom att följa rätt markeringar på sprutan. Dubbelkolla doseringen för att undvika fel.
 5. Håll sprutan som en penna med thumben närmast nålen. Sätt in nålen snabbt och jämnt under huden i en 90 graders vinkel.
 6. Tryck in kolven helt för att injicera insulinet. Räkna till 5 för att säkerställa att allt insulin är injicerat innan du drar ut nålen.
 7. Ta bort nålen och tryck lätt med en ren gasbinda vid injektionsstället för att stoppa eventuell blödning.
 8. Kasta använda nålar i en säkerhetsskål och förvara den på ett säkert ställe tills du kan kasta den korrekt.

Relevanta nyckelord

 • ge insulin subkutant
 • injektionsteknik för insulin
 • hantera diabetes med insulin
 • steg-för-steg guide för insulininjektion
 • säkerhetshantering för injektion av insulin

Sammanfattning

Att ge insulin subkutant är en viktig del av diabetesbehandlingen. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att du administrerar insulinet på ett rätt sätt. Kom ihåg att alltid konsultera din läkare eller diabetesvårdteam om du har några frågor eller är osäker på hur man ger insulin subkutant. Med rätt kunskap och praktik kommer du snart att bli bekväm med denna viktiga del av din diabeteshantering.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.