Allt du behöver veta om hållbarhetsredovisning: Lagkrav och vägledning

I dagens samhälle är hållbarhet ett viktigt ämne som berör både individer och företag. Att redovisa företagets hållbarhetsprestanda har blivit allt mer relevant och efterfrågat. I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på hållbarhetsredovisning, lagkraven som finns och ge dig vägledning för att skapa en effektiv hållbarhetsredovisning för ditt företag.

Lagkrav för hållbarhetsredovisning

I Sverige har företag ett lagstadgat ansvar att redovisa sin hållbarhetsprestanda. Det innebär att både stora och små företag måste rapportera om sin påverkan på miljön, sociala förhållanden och ekonomi. Lagkraven för hållbarhetsredovisning regleras främst genom Hållbarhetslagen och tillämpliga EU-direktiv.

Hållbarhetslagen

Hållbarhetslagen infördes i Sverige 2017 och gäller för börsnoterade och större företag med mer än 250 anställda eller en omsättning över 40 miljoner euro. Lagen kräver att företagen gör en hållbarhetsredovisning som innefattar miljö, socialt ansvar och hantering av korruption. Det är viktigt att notera att mindre företag också uppmuntras att frivilligt genomföra hållbarhetsredovisningar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

EU-direktiv

Utöver Hållbarhetslagen måste företag även följa relevanta EU-direktiv för att uppfylla sina skyldigheter. Exempel på sådana direktiv är EU:s icke-finansiella rapporteringsdirektiv och EU:s direktiv mot ekonomisk brottslighet. Dessa direktiv syftar till att säkerställa att företagen redovisar relevant hållbarhetsinformation för att öka transparensen och främja en hållbar global ekonomi.

Vägledning för att skapa en hållbarhetsredovisning

Att skapa en hållbarhetsredovisning kan vara en utmaning, men det finns verktyg och vägledning som kan underlätta processen. Här är några steg att ta för att göra en effektiv hållbarhetsredovisning för ditt företag:

1. Identifiera relevanta miljö-, sociala och ekonomiska frågor

Börja med att identifiera de områden där ditt företag har störst påverkan. Det kan vara allt från energiförbrukning och koldioxidutsläpp till mänskliga rättigheter och jämställdhet. Genom att identifiera dessa frågor kan du fokusera på att samla in och analysera relevant data för att kunna rapportera på ett meningsfullt sätt.

2. Sätt mål och mätbara indikatorer för din hållbarhetsprestanda

Ett viktigt steg är att sätta upp konkreta och realistiska mål för din hållbarhetsprestanda. Dessa mål bör vara mätbara och möjliga att följa upp över tid. Genom att ha tydliga indikatorer kan du lättare bedöma framsteg och identifiera områden där förbättringar behövs.

3. Samla in och analysera data

För att kunna rapportera om din hållbarhetsprestanda behöver du samla in relevant data. Det kan inkludera intern data om energiförbrukning, avfallshantering och personalutbildning, samt extern data som kan vara tillgänglig från tredje part. Analysera sedan denna data för att få en tydlig bild av din företags påverkan och utveckling över tid.

4. Rapportera och kommunicera din hållbarhetsprestanda

När du har samlat in och analyserat all relevant data är det dags att rapportera och kommunicera din hållbarhetsprestanda. Det finns olika sätt att göra detta, såsom att publicera en årlig hållbarhetsredovisning eller integrera hållbarhetsinformation i er årsredovisning. Var noga med att kommunicera på ett transparent och öppet sätt för att bygga förtroende hos dina intressenter.

Relevanta nyckelord

  • Hållbarhetsredovisning lag
  • Hållbarhetsredovisning företag
  • Hållbarhetslagen i Sverige
  • EU-direktiv hållbarhet
  • Hållbarhetsprestanda företag

Sammanfattning

Hållbarhetsredovisning är ett viktigt verktyg för att företag ska kunna visa upp sin hållbarhetsprestanda och möta lagkraven. Genom att följa de nödvändiga lagkraven och använda rätt vägledning kan företag skapa en effektiv hållbarhetsredovisning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och stärker relationer med intressenter.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.