Hur fungerar EU? – En guide till det europeiska samarbetet

Är du nyfiken på hur EU fungerar och vill lära dig mer om det europeiska samarbetet? Då har du kommit till rätt ställe! I den här guiden kommer vi att ge dig en översiktlig förståelse för hur EU fungerar, inklusive dess institutioner, beslutsfattande och mycket mer. Så varför vänta? Låt oss dyka in i världen av EU!

EU:s institutioner och deras roller

För att förstå hur EU fungerar är det viktigt att känna till dess olika institutioner och deras roller. EU har fyra huvudsakliga institutioner:

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är EU:s verkställande organ och består av kommissionsledamöter från varje medlemsland. Dess huvudsakliga uppgift är att föreslå ny lagstiftning, genomföra beslut och övervaka att medlemsländerna följer EU:s regler.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av stats- eller regeringschefer från varje medlemsland samt ordföranden för Europeiska kommissionen. Dess roll är att fastställa EU:s övergripande politiska riktlinjer och strategier.

Europeiska parlamentet

Europeiska parlamentet är den direkta folkvalda institutionen inom EU. Dess huvudsakliga uppgift är att anta EU-lagstiftning och övervaka kommissionen och andra institutioner. Parlamentet består av ledamöter som väljs genom allmänna val i medlemsländerna.

Europeiska rådet

Europeiska rådet är ett forum där medlemsländers ministrar träffas för att fatta beslut och diskutera olika politiska frågor. Dess roll är liknande den för vanliga rådet, men här är det medlemmars stats- eller regeringschefer som deltar.

Beslutsfattandet i EU

Beslutsfattandet inom EU sker på flera nivåer och innefattar olika institutioner och processer. Här är en översikt över hur beslutsfattandet normalt sett går till inom EU:

 1. Kommissionen föreslår ny lagstiftning.
 2. Parlamentet och rådet diskuterar, ändrar och antar lagförslaget.
 3. Om parlamentet och rådet inte är överens, inleds förhandlingar för att nå en kompromiss.
 4. När ett slutligt lagförslag har antagits, vidtar medlemsländerna åtgärder för att genomföra det i sina nationella lagstiftningar.

Det är viktigt att notera att lagstiftning i vissa områden kan antas genom enhällighet bland medlemsländerna, medan i andra områden krävs kvalificerad majoritet.

Relevanta nyckelord

 • EU
 • Europeiska unionen
 • EU-institutioner
 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska rådet
 • Europeiska parlamentet
 • Beslutsfattande i EU
 • EU:s lagstiftningsprocess

Sammanfattning

I denna artikel har vi gett dig en övergripande förståelse för hur EU fungerar och dess institutioner samt beslutsfattandet inom EU. Genom att lära dig mer om EU kan du få en bättre inblick i det europeiska samarbetet och hur det påverkar vårt vardagsliv. Hoppas att denna guide har gett dig användbar information och ökat ditt intresse för EU!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.