Innehållsförteckning Word 2013: En guide till att skapa och använda innehållsförteckning

Att skapa och använda en innehållsförteckning i Word 2013 är en användbar färdighet som kan göra ditt dokument mer organiserat och lättläst. En innehållsförteckning ger läsaren en översikt över dokumentets struktur och möjliggör snabb navigering till olika avsnitt. I denna guide kommer vi att utforska hur du skapar och anpassar en innehållsförteckning i Word 2013.

Skapa en innehållsförteckning

För att skapa en innehållsförteckning i Word 2013 måste du använda styckenivåerna och formatmallar. Här är stegen för att skapa en innehållsförteckning:

 1. Markera den text som du vill inkludera i innehållsförteckningen.
 2. Gå till fliken "Referenser" och klicka på knappen "Innehållsförteckning".
 3. Välj önskad layout för innehållsförteckningen från galleriet. Du kan välja mellan olika stilar och format.
 4. Innehållsförteckningen kommer att infogas i dokumentet och uppdateras automatiskt när du ändrar eller lägger till text.

Anpassa innehållsförteckningen

Det finns flera sätt att anpassa innehållsförteckningen i Word 2013 för att göra den mer användarvänlig och lättläst. Här är några tips och tricks för att anpassa din innehållsförteckning:

 • Justera textstorlek och typsnitt: Du kan ändra utseendet på rubrikerna i innehållsförteckningen genom att ändra textstorlek och typsnitt.
 • Ändra formatmallar: Du kan ändra formatmallarna för rubrikerna för att ändra utseendet på innehållsförteckningen.
 • Skapa egna formatmallar: Om du vill ha ännu mer kontroll över innehållsförteckningen kan du skapa egna formatmallar och tillämpa dem på dina rubriker.

Tips för att använda innehållsförteckningen

En innehållsförteckning kan vara mycket användbar för att organisera och navigera genom ett dokument. Här är några tips för att använda innehållsförteckningen på bästa sätt:

 • Uppdatera innehållsförteckningen regelbundet: Om du lägger till eller tar bort rubriker i dokumentet måste du uppdatera innehållsförteckningen så att den är korrekt.
 • Lägga till sidnummer: Du kan lägga till sidnummer i innehållsförteckningen för att göra det ännu enklare för läsaren att navigera genom dokumentet.
 • Länka direkt till avsnitt: Du kan skapa länkar i innehållsförteckningen som tar läsaren direkt till rätt avsnitt i dokumentet.

Relevanta nyckelord

 • Innehållsförteckning Word 2013
 • Skapa innehållsförteckning
 • Anpassa innehållsförteckning Word 2013
 • Använda innehållsförteckning Word 2013
 • Tips för innehållsförteckning Word 2013

Sammanfattning

Att kunna skapa och använda en innehållsförteckning i Word 2013 kan göra ditt dokument mer strukturerat och lättläst. Genom att följa stegen ovan och anpassa innehållsförteckningen efter dina önskemål kan du underlätta läsarens upplevelse och navigering genom ditt dokument. Använd dessa tips och tricks för att få ut det mesta av din innehållsförteckning i Word 2013.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.