En komplett kommunikationsplan mall - Guide och exempel

Att ha en tydlig kommunikationsplan är avgörande för framgång i dagens hektiska affärsvärld. Utan en strategisk plan kan din kommunikation blir ostrukturerad och ineffektiv. En välutformad kommunikationsplan ger dig en tydlig väg framåt och hjälper dig att nå dina mål på ett mer effektivt sätt.

I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på vad en kommunikationsplan är, varför den är viktig och hur du skapar en komplett kommunikationsplan med hjälp av vår mall och exempel.

Vad är en kommunikationsplan?

En kommunikationsplan är en strategisk plan som hjälper dig att kommunicera effektivt med dina intressenter. Den definierar målen för din kommunikation, identifierar målgrupper, väljer lämpliga kanaler och utformar budskap för att nå ut till de rätt människor vid rätt tillfälle.

Varför behöver du en kommunikationsplan?

En kommunikationsplan spelar en avgörande roll för att säkerställa att din kommunikation är effektiv och målinriktad. Här är några skäl till varför du behöver en kommunikationsplan:

 1. Tydlighet och konsistens: En kommunikationsplan hjälper dig att vara tydlig och konsekvent i din kommunikation. Genom att ha en tydlig väg framåt kan du undvika förvirring och säkerställa att alla arbetar mot samma mål.

 2. Effektivitet och produktivitet: Genom att ha en kommunikationsplan kan du vara mer effektiv och produktiv. Du kan prioritera dina resurser och tid på de mest värdefulla aktiviteterna och undvika bortkastade resurser på irrelevanta saker.

 3. Måluppfyllelse: En kommunikationsplan hjälper dig att sätta upp tydliga mål och styra din kommunikation mot att nå dem. Genom att ha en plan kan du hålla koll på dina framsteg och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att du når dina mål.

Nu när vi förstår vikten av en kommunikationsplan, låt oss gå vidare till att skapa en komplett plan med hjälp av vår mall och exempel.

Steg för att skapa en kommunikationsplan

 1. Definiera dina mål: Börja med att klargöra dina kommunikationsmål. Vad försöker du uppnå med din kommunikation? Ska den öka varumärkesmedvetenheten, främja en produkt eller informera dina intressenter? Definiera dina mål och se till att de är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda (SMART-mål).

 2. Identifiera dina målgrupper: Förstå vilka dina målgrupper är och vad de förväntar sig av din kommunikation. Skapa persona för varje målgrupp och identifiera deras behov, preferenser och kommunikationspreferenser.

 3. Välj dina kanaler: Beroende på vilka målgrupper du vill nå och vad de förväntar sig, välj de mest lämpliga kanalerna för din kommunikation. Det kan vara sociala medier, e-post, blogginlägg eller traditionella medier.

 4. Utforma ditt budskap: Skapa tydliga och övertygande budskap för varje målgrupp och kanal. Anpassa ditt budskap för att vara relevant och engagerande för varje målgrupp.

 5. Planera din tidslinje: Skapa en tidslinje för din kommunikation. Ange när du ska kommunicera med varje målgrupp och på vilken kanal. Var noga med att hålla dig till tidslinjen för att undvika förvirring och missförstånd.

Nu när du har fått en översikt över hur du skapar en kommunikationsplan, kan du använda vår mall och exempel för att få en bättre förståelse för hur en komplett kommunikationsplan kan se ut.

Relevanta nyckelord

 • Kommunikationsplan
 • Mall för kommunikationsplan
 • Kommunikationsplan exempel
 • Strategisk kommunikation
 • Kommunikation för måluppfyllelse

Sammanfattning

Att ha en välutformad kommunikationsplan är avgörande för att lyckas nå ut till dina intressenter på ett effektivt sätt. Genom att följa stegen i denna artikel och använda vår mall och exempel kan du skapa en komplett kommunikationsplan som hjälper dig att ta kontroll över din kommunikation och nå dina mål. Ta steget idag och se skillnaden det kan göra för din kommunikation!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.