Optimera din inköpsstrategi med Kraljics matris

Inom inköpsmanagement är det viktigt att vara strategisk och ha en helhetsbild för att fatta välgrundade beslut som leder till ökad lönsamhet och effektivitet i företaget. En metod som har visat sig vara framgångsrik är Kraljics matris. Denna artikel kommer att ta dig igenom vad Kraljics matris är och hur du kan använda den för att optimera din inköpsstrategi.

Vad är Kraljics matris?

Kraljics matris är namngiven efter Peter Kraljic, som introducerade metoden på 1980-talet. Det är ett verktyg för att kategorisera och segmentera inköpsportföljer för att identifiera vilka varor och tjänster som är strategiskt viktiga för företaget. Målet är att möjliggöra välgrundade beslut och rättfärdiga investeringar i inköpsprocessen.

Hur fungerar Kraljics matris?

Kraljics matris använder sig av två huvudfaktorer - leverantörsberoende och marknadsosäkerhet - för att kategorisera inköpsportföljen i fyra olika kvadranter:

 1. Strategiska produkter: Här finns de produkter som är både strategiskt viktiga för företaget och där marknaden är osäker. Dessa produkter kräver noggrant samarbete med leverantörer och en ständig uppdatering för att minimera risker och maximera effektiviteten.

 2. Rutinmässiga produkter: Dessa produkter har stabil efterfrågan och marknaden är förutsägbar. Inköp av dessa produkter är relativt enkla och standardiserade, vilket gör det möjligt att fokusera på prissättning och effektivitet.

 3. Bottleneck-produkter: Denna kvadrant innehåller produkter som är strategiskt viktiga för företaget men där marknaden är stabil. Här krävs det samarbete med leverantörer för att säkerställa en stabil leverans och undvika flaskhalsar i produktionen.

 4. Icke-kritiska produkter: Produkterna i denna kvadrant är varken strategiskt viktiga för företaget eller påverkar marknaden. Detta innebär att de kan hanteras med minimalt samarbete och uppstå utan större bekymmer.

Att implementera Kraljics matris i din inköpsstrategi

För att implementera Kraljics matris i din inköpsstrategi bör du följa följande steg:

 1. Identifiera relevanta produkter och tjänster: Skapa en lista över de olika produkter och tjänster som ingår i din inköpsportfölj.

 2. Mät leverantörsberoende: Utvärdera din nuvarande relation till varje leverantör och bedöma graden av beroende. Detta kan inkludera faktorer som tillgänglighet, kvalitet och kostnad.

 3. Bedöm marknadsosäkerhet: Utvärdera marknadsfaktorer som konkurrens, efterfrågan och priser för att bedöma osäkerheten för varje produkt.

 4. Placera produkter i rätt kvadrant: Använd de två faktorerna ovan för att placera varje produkt i rätt kvadrant i Kraljics matris.

 5. Utveckla strategier för varje kvadrant: Beroende på vilken kvadrant produkterna befinner sig i, utveckla lämpliga strategier för att maximera fördelarna och minimera riskerna. Detta kan inkludera förhandlingar med leverantörer, förbättrad logistik och sökande av alternativa leverantörer.

Relevanta nyckelord:

 • Kraljics matris
 • Inköpsstrategi
 • Leverantörsberoende
 • Marknadsosäkerhet
 • Strategiska produkter
 • Rutinmässiga produkter
 • Bottleneck-produkter
 • Icke-kritiska produkter

Sammanfattning

Kraljics matris är ett kraftfullt verktyg för att optimera din inköpsstrategi och maximera lönsamhet och effektivitet. Genom att kategorisera och segmentera din inköpsportfölj kan du fatta välgrundade beslut och utveckla strategier som är anpassade efter varje produkts specifika egenskaper. Genom att implementera Kraljics matris i din inköpsprocess kommer du att kunna förbättra relationen med leverantörer, minimera risker och öka företagets konkurrenskraft.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.