Utbildning: Implementera ett Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Att ha ett välfungerande kvalitetsledningssystem är avgörande för företagets framgång. Genom att certifiera ditt företag enligt ISO 9001-standarden kan du visa för dina kunder och samarbetspartners att du har etablerat robusta och effektiva processer för att uppnå hög kvalitet i dina produkter och tjänster.

Varför ISO 9001?

ISO 9001 är den internationella standarden för kvalitetsledningssystem och används av företag över hela världen. Genom att implementera ISO 9001 kan du:

 • Förbättra kvaliteten på dina produkter och tjänster
 • Öka kundnöjdheten och lojaliteten
 • Minska kostnader genom att eliminera onödiga processer och förluster
 • Skapa en starkare konkurrensposition på marknaden

Vår utbildning

Vår utbildning i att implementera ett kvalitetsledningssystem ISO 9001 ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att framgångsrikt implementera och underhålla ett kvalitetsledningssystem inom ditt företag. Utbildningen inkluderar:

1. Grundläggande principer för ISO 9001

Vi går igenom de grundläggande principerna inom ISO 9001, inklusive kundfokus, ledarskap, engagemang från medarbetare och processinriktat förhållningssätt. Du får en förståelse för varför dessa principer är viktiga för att skapa ett framgångsrikt kvalitetsledningssystem.

2. Planera och implementera ett kvalitetsledningssystem

Vi hjälper dig att planera och implementera ett kvalitetsledningssystem som passar ditt företags behov och krav. Du får praktiska verktyg och metoder för att identifiera och dokumentera processer, etablera kvalitetsmål och genomföra interna revisioner.

3. Mätning och förbättring

Vi lär dig hur du mäter och utvärderar prestanda inom ditt kvalitetsledningssystem och hur du använder dessa resultat för att kontinuerligt förbättra och optimera dina processer och leveranser. Du får även en introduktion till Lean och sex sigma-metodik för att identifiera och eliminera slöseri och ineffektivitet.

Relevanta nyckelord

 • Kvalitetsledningssystem ISO 9001
 • Implementera ISO 9001
 • Utbildning i kvalitetsledning
 • Effektiv kvalitetsstyrning
 • ISO 9001-certifiering
 • Kontinuerlig förbättring
 • Lean och sex sigma-metodik

Sammanfattning

Genom att delta i vår utbildning i att implementera ett kvalitetsledningssystem ISO 9001 kommer du att få de kunskaper och verktyg du behöver för att skapa en starkare konkurrensposition och förbättrad kvalitet inom ditt företag. Ta kontroll över din kvalitet och öka konkurrenskraften genom att bli certifierad enligt ISO 9001.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.