Vad säger lagen om sjuklön? - En grundläggande guide

Att vara sjuk är aldrig roligt, men det är viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när det kommer till sjuklön. I Sverige finns det en lag som reglerar sjuklön och dess villkor. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad lagen säger om sjuklön och ge dig en grundläggande guide för att förstå dina rättigheter som anställd.

Sjuklönekostnaden och arbetsgivarens skyldigheter

Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön till en anställd som är sjuk och inte kan arbeta. Sjuklönekostnaden är uppdelad i två delar: det allmänna sjuklöneansvaret och det individuella löneansvaret.

Det allmänna sjuklöneansvaret innebär att arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön till sina anställda i upp till 14 dagar. Efter det tas sjuklönekostnaden över av Försäkringskassan. Det individuella löneansvaret innebär att arbetsgivaren kan ha en kollektivavtalad skyldighet att betala en större del av lönen under sjukdomstiden.

Det är viktigt att notera att arbetsgivaren har rätt att göra avdrag för de första 14 dagarna av sjukfrånvaron om den anställde har övertrasserat maximalt antal sjukdagar per år enligt kollektivavtal eller anställningsavtal.

Sjuklönens storlek och beräkning

Sjuklönen ska vara minst 80 procent av den anställdes sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det finns dock en övre gräns för sjuklönen som motsvarar 7,5 basbelopp. Det innebär att den anställda kan få lägre sjuklön om SGI överstiger detta belopp.

Beräkningen av sjuklönen sker utifrån den senaste SGI som registrerats hos Försäkringskassan. Om den anställde inte har haft någon SGI tidigare används schablonbeloppet för beräkningen istället.

Sjuklön under kortare anställningar och timanställningar

Även om sjuklönen i de flesta fall betalas av arbetsgivaren kan det finnas undantag för anställda som har kortare anställningstider eller timanställningar. Det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas olika regler beroende på anställningens karaktär, och det kan vara klokt att konsultera arbetsgivaren eller fackförbundet för att få korrekt information.

Rätten att veta

Som anställd har du rätt att få information om vilken sjuklön som betalas av arbetsgivaren och om eventuella avdrag som gjorts. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig dessa uppgifter vid begäran. Därutöver har du rätt att få information om hur lång tiden är för sjuklöneansvaret och i vilken utsträckning arbetsgivaren har kollektivavtalade skyldigheter.

Relevanta nyckelord:

  • Lag om sjuklön
  • Sjuklön
  • Sjuklönekostnad
  • Sjukpenninggrundande inkomst
  • SGI
  • Arbetsgivarens skyldigheter
  • Rättigheter vid sjukdom

Sammanfattning

Att ha kunskap om lagarna kring sjuklön är viktigt för att förstå dina rättigheter som anställd. Arbetsgivaren har skyldighet att betala sjuklön till dig när du är sjuk och inte kan arbeta. Sjuklönekostnaden delas upp mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan och beräknas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst. Som anställd har du rätt att få information om din sjuklön och eventuella avdrag. Var medveten om att det kan finnas olika regler beroende på anställningens karaktär och konsultera arbetsgivaren eller fackförbundet vid behov. Med rätt kunskap kan du känna dig tryggare och bättre förberedd vid sjukdom.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.