Vad är lagen om anställningsskydd?

Att vara anställd är en viktig del av de flestas liv. Men vad händer om arbetsgivaren vill säga upp dig? Har du några rättigheter? Svaret på dessa frågor finns i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är en svensk lag som skyddar både anställda och arbetsgivare genom att reglera villkoren för anställning och uppsägning. Låt oss ta en närmare titt på vad lagen innebär och hur den påverkar dig.

Skydd för anställda

Anställningsform

En viktig del av lagen om anställningsskydd har att göra med anställningsform. Enligt LAS kan en anställning vara antingen tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. En tillsvidareanställning innebär att du har en anställning på obestämd tid, medan en tidsbegränsad anställning innebär att anställningen har en bestämd tidsram. LAS innehåller regler och begränsningar för användningen av tidsbegränsade anställningar för att skydda anställda från osäkerhet och otrygghet.

Uppsägningsskydd

Ett annat viktigt aspekt av lagen om anställningsskydd är uppsägningsskyddet. Enligt LAS kan en arbetsgivare inte säga upp dig utan giltig anledning. Detta innebär att arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp dig. Om du anser att din uppsägning var ogiltig enligt LAS kan du överklaga beslutet till Arbetsdomstolen.

A-kassa och arbetslöshetsersättning

Lagen om anställningsskydd ger också anställda rätt till a-kassa och arbetslöshetsersättning. A-kassa är en försäkring som ger ekonomiskt stöd om du blir arbetslös. För att vara berättigad till a-kassa måste du uppfylla vissa villkor, bland annat att du aktivt söker jobb och är tillgänglig för arbete. Arbetslöshetsersättning är ersättning som betalas ut om du blir arbetslös och inte är berättigad till a-kassa.

Skyldigheter för arbetsgivare

Enligt lagen om anställningsskydd har arbetsgivare vissa skyldigheter gentemot sina anställda. Bland annat måste arbetsgivaren ge anställda rimliga arbetsvillkor och se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam. Arbetsgivaren måste även följa reglerna för uppsägning och lämna uppsägningstid till de anställda som sägs upp.

Relevanta nyckelord

  • lagen om anställningsskydd
  • LAS
  • tillsvidareanställning
  • tidsbegränsad anställning
  • uppsägningsskydd
  • a-kassa
  • arbetslöshetsersättning

Sammanfattning

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en viktig lag som skyddar både anställda och arbetsgivare. Med LAS har anställda rätt till anställningstrygghet och skydd mot godtyckliga uppsägningar. Arbetsgivare å andra sidan har skyldigheter att ge anställda rimliga villkor och följa reglerna för uppsägning. Om du har frågor kring dina rättigheter enligt LAS kan du vända dig till fackförbund, arbetsrättsexperter eller din lokala arbetsförmedling.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.