Allt du behöver veta om LAS och anställningsformer

Inledningstext...

LAS - Lagen om Anställningsskydd

Lagen om Anställningsskydd (LAS) är en central del av svensk arbetsmarknadslagstiftning. Den reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och syftar till att skydda arbetstagare från godtyckliga uppsägningar och dåliga arbetsvillkor.

Huvudpunkter inom LAS

Här är några viktiga punkter att känna till när det gäller LAS:

 • Anställningsavtal: Enligt LAS ska det finnas ett skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Uppsägningstid: Både arbetsgivare och arbetstagare har en viss uppsägningstid som måste följas vid uppsägning av anställningen.
 • Uppsägningslön: Om en arbetstagare sägs upp har denne rätt till uppsägningslön under uppsägningstiden.
 • Turordningsregler: Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsregler följas för att säkerställa att uppsägningar sker på ett rättvist sätt.
 • Las-karens: Las-karensen innebär att en anställd som blir uppsagd på grund av arbetsbrist, utan ordnad samverkan med facket, kan ha rätt till ersättning motsvarande 16 månadslöner.

Vanliga anställningsformer

Det finns olika typer av anställningsformer som du kan stöta på när du söker jobb.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning innebär att du anställs på obestämd tid. Detta är den vanligaste typen av anställning i Sverige och ger både arbetsgivaren och arbetstagaren stabilitet.

Visstidsanställning

En visstidsanställning innebär att du anställs för en bestämd tid. Det kan vara för en viss period eller för att täcka upp tillfälliga behov. Visstidsanställningar måste vara tydligt avgränsade och följa vissa regler enligt LAS.

Projektanställning

En projektanställning används när företag behöver anställa personal för att genomföra specifika projekt. Denna typ av anställning är vanligt förekommande inom exempelvis bygg- och IT-branschen. Projektanställningar kan vara både tidsbegränsade och tillsvidare, beroende på projektets längd och omfattning.

Relevanta nyckelord

 • LAS
 • anställningsskydd
 • anställningsavtal
 • uppsägningstid
 • uppsägningslön
 • turordningsregler
 • tillsvidareanställning
 • visstidsanställning
 • projektanställning

Sammanfattning

I denna artikel har vi utforskat LAS och olika anställningsformer för att ge dig en bättre förståelse för arbetsmarknadens regler och möjligheter. Genom att känna till dina rättigheter och de olika anställningsformerna kan du fatta mer informerade beslut i din karriär. Kom ihåg att alltid söka juridisk rådgivning om du är osäker på något. Lycka till i ditt sökande efter rätt anställningsform!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.