Vad du behöver veta om Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en viktig del av den svenska arbetsrätten och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Denna artikel ger en grundläggande förståelse för LAS och hur den påverkar anställda och arbetsgivare.

Vad är Lagen om anställningsskydd?

LAS är en svensk lag som syftar till att skydda anställda genom att ge dem trygghet och rättigheter på arbetsplatsen. Lagen reglerar bland annat anställningsavtal, uppsägningar, och arbetstid. Dess syfte är att skapa balans och lika villkor mellan arbetsgivare och anställda, samt minimera riskerna för godtyckliga avskedanden.

Anställningsavtalet och LAS

Enligt LAS är arbetsgivaren skyldig att erbjuda en skriftlig anställningsavisning senast en månad efter att anställningen påbörjades. Anställningsavtalet ska innehålla viktig information som anställningsform, arbetsuppgifter och lön. Det är viktigt att både arbetsgivare och anställd är medvetna om vad som gäller i anställningsavtalet för att undvika konflikter och missförstånd.

Uppsägningar och skyddsregler

LAS reglerar också hur uppsägningar ska genomföras och de skyddsregler som gäller för anställda. En arbetsgivare kan inte säga upp en anställd godtyckligt. Det krävs saklig grund för uppsägningen, vilket kan vara skälig arbetsbrist eller personliga skäl som arbetsanpassning eller omorganisation.

Om arbetsgivaren planerar att säga upp fler än fem anställda inom en period av 90 dagar i en arbetsplats med 20 anställda eller fler, måste arbetsgivaren konsultera fackföreningen innan uppsägningarna genomförs. Detta för att säkerställa att uppsägningarna sker på ett rättvist sätt och minimera negativa konsekvenser för de anställda.

Arbetstid och övertid

LAS reglerar även arbetstid och övertid. Enligt lagen har anställda rätt till en viss maximiarbetstid per dag och vecka. För övertidsarbete finns det regler kring hur mycket övertidsersättning som arbetsgivaren måste betala till den anställde. Detta är för att säkerställa att arbetsgivaren inte kan utnyttja anställda genom att påtvinga orimligt mycket övertid utan ordentlig ersättning.

Relevanta nyckelord

  • Lagen om anställningsskydd
  • LAS
  • Anställningsavtal
  • Uppsägningar
  • Skyddsregler
  • Arbetstid
  • Övertid

Sammanfattning

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en viktig lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda i Sverige. Den ger anställda trygghet och rättigheter på arbetsplatsen samt reglerar anställningsavtal, uppsägningar och arbetstid. Genom att följa LAS kan både arbetsgivare och anställda skapa en balanserad arbetsmiljö och undvika konflikter och missförstånd.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.