Allt du behöver veta om lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en viktig del av arbetsrätten i Sverige. Den ger skydd för anställda och reglerar anställningsvillkor samt skyddar mot godtyckliga uppsägningar. I denna artikel kommer vi att utforska LAS och svara på de vanligaste frågorna.

Vad är lagen om anställningsskydd?

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en svensk lag som trädde i kraft 1974. Syftet med lagen är att skydda anställda genom att reglera anställningsvillkor och uppsägningsregler. LAS gäller för de flesta anställningar inom den privata sektorn, med några undantag.

Anställningsvillkor enligt LAS

Enligt LAS har anställda rätt till bland annat:

 • Ordinarie anställning med bestämd eller obestämd tid
 • Uppsägningstid
 • Rätt till semester och ledighet
 • Rätt till sjuklön
 • Skydd mot diskriminering och trakasserier

Vad säger LAS om uppsägningar?

LAS har tydliga regler för uppsägning av anställda. Enligt lagen kan en anställd endast sägas upp om det finns sakliga skäl. Detta kan vara till exempel arbetsbrist eller personliga skäl som påverkar arbetsförmågan. Arbetsgivaren måste också följa en korrekt uppsägningsprocess enligt lagen.

Uppsägningstid och varsel enligt LAS

Enligt LAS gäller olika uppsägningstider beroende på anställningens längd. För anställda som har varit anställda i mindre än två år är uppsägningstiden oftast en månad. Efter två år kan uppsägningstiden förlängas beroende på anställningens längd.

Arbetsgivaren måste också varsla den anställda i förväg om en eventuell uppsägning. Varseltiden är normalt sett tre månader, men kan variera beroende på anställningens längd och kollektivavtal.

Relevanta nyckelord

 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Anställningsvillkor
 • Uppsägning enligt LAS
 • Uppsägningstid
 • Varseltid
 • Arbetsbrist
 • Personliga skäl

Sammanfattning

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en viktig lag som skyddar anställda i Sverige. Den reglerar anställningsvillkor och skyddar mot godtyckliga uppsägningar. LAS ger anställda rättigheter såsom ordinarie anställning, uppsägningstid och rätt till semester och sjuklön. För att anställa och säga upp anställda på ett korrekt sätt är det viktigt att följa LAS och dess regler.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.