En guide till mall kassaflödesanalys - Så skapar du en enkel och användbar mall för att analysera ditt företags kassaflöde

Att analysera kassaflödet för ditt företag är en av de viktigaste delarna i att övervaka och förbättra dess ekonomiska hälsa. Genom att skapa och använda en specifik mall för kassaflödesanalys kan du få en snabb och tydlig översikt över inkomster och utgifter samt identifiera eventuella problemområden. I denna guide kommer vi att gå igenom hur du kan skapa en enkel och användbar mall för att utföra kassaflödesanalyser för ditt företag.

1. Skapa en grundläggande mall

Börja med att skapa en grundläggande mall i Excel eller Google Sheets. Dela in den i tre huvudkategorier: inkomster, utgifter och nettoresultat. Under varje kategori kan du sedan skapa underkategorier för att specificera olika typer av inkomster och utgifter.

2. Definiera specifika kategorier för inkomster och utgifter

För att få en mer detaljerad analys av ditt kassaflöde kan du definiera specifika kategorier för inkomster och utgifter. Exempel på inkomstkategori kan vara försäljning, ränteintäkter och investeringsvinster. Utgiftskategorier kan inkludera driftkostnader, lön och räntekostnader. Genom att vara så specifik som möjligt kan du få en bättre förståelse för var pengarna kommer ifrån och vart de går.

2.1 Inkomstkategori: Försäljning

Här kan du specificera olika typer av försäljning, till exempel produkter eller tjänster, och följa deras utveckling över tid. Det kan vara användbart att jämföra försäljningsvolym och intäkter mellan olika perioder för att upptäcka eventuella trender eller säsongsvariationer.

2.2 Utgiftskategori: Driftkostnader

Inom den här kategorin kan du inkludera kostnader för hyra, el, vatten, marknadsföring och andra driftrelaterade utgifter. Genom att hålla koll på dessa kostnader kan du se om det finns områden där du kan snäva åt och spara pengar.

3. Lägg till formler och diagram för att visualisera data

För att göra din kassaflödesanalys ännu mer användbar kan du lägga till formler och diagram som automatiskt beräknar och visualiserar data. Genom att använda formler kan du snabbt se sammanfattningar av inkomster, utgifter och nettoresultat för olika perioder. Genom att använda diagram kan du få en visuell representation av ditt kassaflöde och enklare jämföra trender över tid.

Relevanta nyckelord:

  • Mall kassaflödesanalys
  • Kassaflödesanalys
  • Kassaflöde företag
  • Ekonomisk analys
  • Driftkostnader
  • Försäljning analys
  • Företagsekonomi

Sammanfattning

Genom att skapa och använda en mall för kassaflödesanalys kan du få en bättre överblick över ditt företags ekonomiska hälsa. Genom att definiera specifika kategorier för inkomster och utgifter samt använda formler och diagram kan du snabbt och enkelt analysera ditt företags kassaflöde och fatta bättre beslut för framtiden. Se till att regelbundet uppdatera din mall med nya data för att ha en aktuell bild av ditt företags ekonomi.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.