Summativ och formativ bedömning

Vad är egentligen skillnaden mellan summativ och formativ bedömning? Och hur kan dessa två olika typer av bedömning användas för att främja lärande? I denna artikel kommer vi att titta närmare på dessa begrepp och deras betydelse inom utbildning.

Summativ bedömning

Summativ bedömning är en typ av bedömning som utförs vid slutet av en utbildningsperiod eller kurs för att utvärdera och bedöma studentens totala prestation. Detta kan ske i form av ett prov, en tentamen eller en slutlig projektredovisning. Syftet med summativ bedömning är att ge en helhetsbild av studentens kunskaper och färdigheter.

Det är viktigt att notera att summativ bedömning främst fokuserar på att bedöma och betygsätta resultatet av lärandet. Detta innebär att det inte nödvändigtvis ger feedback eller möjlighet till förbättring för studenten. Istället används summativ bedömning för att göra en bedömning av det förväntade resultatet vid slutet av en utbildning.

Formativ bedömning

Till skillnad från summativ bedömning är formativ bedömning en kontinuerlig process som utförs under hela utbildningsperioden. Syftet med formativ bedömning är att ge feedback, vägledning och möjlighet till förbättring för studenten. Det kan ske genom olika metoder som muntliga eller skriftliga återkopplingar, peer feedback eller reflektion.

Formativ bedömning fokuserar på själva lärandeprocessen och syftar till att hjälpa studenten att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Genom att ge kontinuerlig feedback kan lärare identifiera områden där studenten behöver mer stöd och anpassa sin undervisning därefter.

Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning

Den främsta skillnaden mellan summativ och formativ bedömning ligger i syftet och tidpunkten för bedömningen. Summativ bedömning utförs vid slutet av en utbildningsperiod för att bedöma och betygsätta studentens totala prestation. Formativ bedömning utförs däremot kontinuerligt under hela utbildningsperioden för att ge feedback och stödja studentens lärandeprocess.

Det är viktigt att komma ihåg att både summativ och formativ bedömning har en plats inom utbildning och båda kan vara användbara för att främja lärande. Genom att kombinera båda typerna av bedömning kan lärare skapa en balans mellan att bedöma resultatet av lärandet och att stödja lärandeprocessen.

Relevanta nyckelord

  • Summativ bedömning
  • Formativ bedömning
  • Utbildning
  • Lärande
  • Feedback
  • Betygsättning
  • Lärare

Sammanfattning

Summativ och formativ bedömning är två olika typer av bedömning som används inom utbildning. Summativ bedömning utförs vid slutet av en utbildningsperiod för att bedöma och betygsätta studentens totala prestation, medan formativ bedömning är en kontinuerlig process som ger feedback och stöd för att främja lärande. Båda typerna av bedömning har sin plats och kan användas i kombination för att stödja och utveckla studentens lärande.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.