Vad är köplagen? - En komplett guide

När vi handlar varor eller tjänster vill vi känna oss trygga i våra köp och vara säkra på att vi får det vi betalat för. Köplagen reglerar köp av varor och tjänster i Sverige och ger oss som konsumenter rättigheter och skyldigheter när det kommer till köpavtal. I denna artikel kommer vi att utforska vad köplagen är och vad den innebär för dig som konsument.

Vad innebär köplagen?

Köplagen är en svensk lag som reglerar förhållandet mellan köpare och säljare vid köp av varor och tjänster. Lagen gäller både för privatpersoner och företag. Syftet med köplagen är att skydda konsumentens rättigheter och skapa en balans mellan köpare och säljare. Genom att känna till och förstå köplagen kan du som konsument vara säker på dina rättigheter vid köp.

Rättigheter enligt köplagen

Enligt köplagen har du som konsument flera rättigheter när du köper varor eller tjänster. Här är några av de viktigaste punkterna:

 • Rätt att reklamera: Om varan eller tjänsten du köpt är felaktig eller inte lever upp till förväntningarna har du rätt att reklamera. Du kan då ha rätt till reparation, omleverans eller prisavdrag.
 • Rätt till garantier: När du köper en vara har du rätt till garantier från säljaren. Garantin kan vara både skriftlig och muntlig och ger dig extra skydd vid eventuella fel eller brister.
 • Rätt att häva köpet: Om varan är felaktig och säljaren inte kan åtgärda felet inom skälig tid har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.
 • Rätt till skadestånd: Om du lidit ekonomisk eller personlig förlust till följd av ett felaktigt köp kan du ha rätt till skadestånd från säljaren.

När gäller köplagen?

Köplagen gäller för de flesta köp av varor och tjänster i Sverige. Den gäller dock inte för alla typer av köp. Här är några exempel på situationer där köplagen inte gäller:

 • Köp av fast egendom, till exempel hus eller lägenheter
 • Köp av aktier eller andra finansiella instrument
 • Uthyrning av fast egendom, till exempel bostadsuthyrning
 • Köp mellan privatpersoner där båda parterna är i samma situation

Det är viktigt att vara medveten om att det finns andra lagar och regler som kan gälla i dessa fall.

Relevanta nyckelord

 • Köplagen
 • Konsumenträttigheter
 • Reklamation
 • Garanti
 • Häva köp
 • Skadestånd

Sammanfattning

Köplagen är en viktig lag som reglerar köp av varor och tjänster i Sverige. Den ger oss som konsumenter rättigheter och skyldigheter vid köpavtal. Genom att förstå köplagen kan du vara trygg i dina köp och vara säker på att du får det du betalat för. Var medveten om dina rättigheter enligt köplagen, reklamera vid fel och brister och utnyttja dina garantier för att skydda dig som konsument.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.